Wat ass Sexological Bodywork ?

Salut alleguer,

haut guf ech mol gefrot waad ech esou machen.

Wann och dir froen zu menger Arbecht hud, dann schreiwt mir gaer eng Mail an ech probeiren se an engem klengen Video esou gut ech kann ze beempferten.

Léif Gréiss,

Stella

Noch keine Stimmen.
Bitte warten...

Leave your thought