„muss“ oder „well“

Wei Wierdee eisen Alldaach beanflossen. Wei oft gebrauchs du dat Wuert „muss“? Sees de och „muss“ an Situatiounen wou de eppes gaeren mëss an wëlls maen? Een Punkt fir méi Achtsam ze ginn an sech selwer positiv ze beaflossen.

https://www.youtube.com/watch?v=Gr42XD_Gsyw&t=8s

Leave your thought